Lymfoedeem is een aandoening die zich vaak kan openbaren aan de voeten. Vooral kankerpatiënten kunnen er als gevolg van hun behandeling last van krijgen, maar er zijn meer oorzaken aan te wijzen. Lymfoedeem kan leiden tot ernstige hinder in de dagelijkse levensloop en verdient daarom aandacht van de voetzorgverlener.