Het Nederlandse model voor de zorg aan patiënten met voetproblemen als gevolg van diabetes heeft voor de rest van de wereld een voortrekkersrol. De podotherapeut heeft hierin een leidende rol en medisch pedicures zetten zich in voor de verzorging van de aangedane voeten. Dit blijkt een heel effectief systeem wat de drempel tot veilige voetzorg verlaagt. Meerdere studies maken duidelijk dat een hogere instapdrempel -direct bij een specialist- leidt tot onderbehandeling en veel hogere kosten.