Hoe kunnen wij als voetzorgverleners op verantwoorde wijze weer aan de slag.

Op basis van de huidige informatie die via officiële bronnen beschikbaar is, is het volgende artikel tot stand gekomen. Daar waar van toepassing heb ik gelinkt naar de officiële bronvermelding: RIVM, WHO, ECDC, CTGB.