Praktijk & winstgevendheid door Roek Nijhof

Hoe houd ik mijn praktijk winstgevend?

Mischa Nagel:

“Deze vraag stelde ik een paar weken geleden.Mijn onderbouwing gaf weer dat ik veel collega’s zie worstelen om het hoofd boven water te houden.

Ik heb in dat bericht gevraagd of een aantal van jullie mee wilde werken aan het inzichtelijk maken van deze problematiek. Ik had gedacht dat dit moeite zou kosten maar binnen een uur was mijn mailbox ontploft en moest ik zelfs een bericht plaatsen om op te roepen niet meer te reageren. Dat het probleem zo leeft en zo diepgaand is had ik me zelfs niet voorgesteld.

Roek Nijhof zal dit onderwerp analyseren en op basis daarvan een  cursus samenstellen.

Roek heeft een Bachelor bedrijfseconomie, een post-HBO in Controlling en is nu bezig zijn Master’s Controlling te halen in aan de Nyenrode Business Universiteit; één van de toonaangevende business universiteiten in Europa. Roek heeft meer dan tien jaar ervaring als controller en is onder andere gespecialiseerd in budgetteren en Microsoft Excel.

Voor het samenstellen van de inhoud van zijn cursus, heeft Roek uw input nodig en van zo veel mogelijk collega’s in Nederland en Vlaanderen! We hopen voor 10 augustus voldoende respons te ontvangen om de gegevens die we binnen krijgen te analyseren. Vervolgens zal er een gespecificeerde enquête worden gestuurd aan de eerdere Facebook vrijwilligers. Roek zal daarna in persoonlijke gesprekken met een aantal voetzorgverleners nog verder op de vraagstelling ingaan.

Roek gebruikt de data die we van u allen ontvangen om probleemstelling te definiëren. Vervolgens gaat hij op zoek naar oplossingen die in heldere antwoorden en acties geformuleerd kunnen worden. Waar nodig kunnen ook andere experts ingeschakeld worden. Dit alles vormt de basis van een nieuwe cursus waarvan we in september de pilot plannen. Deze zal online als live webinar worden gegeven verspreid over twee avonden. Deelnemers krijgen na de eerste avond een opdracht mee om zo zelf ook een beter inzicht in hun kostenstructuur te krijgen.

We streven ernaar om na de tweede avond  duidelijke concepten neer te zetten die op elke praktijkvorm van toepassing kunnen zijn.(ambulant, praktijk aan huis, praktijkruimte ergens gehuurd). Ook collega’s uit Vlaanderen zijn in de selectie opgenomen en binnen Nederland wordt ook  naar regionale verschillen gekeken . Uit de eerste opmerkingen kregen we al meteen te horen “Ik zit in Limburg daar kun je niet te veel vragen”. Of dat werkelijk zo is moet uit de enquêteresultaten en data-analyse blijken.

De pilot zal zoals u van ons gewend bent worden geëvalueerd door de deelnemers. Op basis van hun feedback zal de cursus kunnen worden aangepast. Pas daarna worden aanvullende cursusdata worden gecommuniceerd. Gezien onze recente ervaring met webinars en de bijna uitsluitend zeer positieve feedback van deelnemers zal deze cursus exclusief als live webinar worden gegeven.”

Accreditatie: Procert 6 punten professionaliteit

Inschrijven? Klik hier.

Pilot: 7 & 10 oktober. Kosten €160