Planning Oncozorg-Symposium

Agenda data voor iedere OHV en OVV; de verplichte jaarlijkse nascholing.
Het Symposium wordt in de regel gehouden op de eerste zaterdag in juni:
-zaterdag 5 juni 2021
-zaterdag 11 juni 2022 (i.v.m. Pinksteren- weekend 4-6 juni)
LIVE WEBINAR>

Het OVV symposium is de verplichte jaarlijkse nascholing voor oncologisch voet- en hand-zorgverleners [OVV – OHV]

Dit jaar is het symposium vanwege het thema opengesteld voor iedereen die werkzaam is in de oncologische zorg. Vanwege de corona maatregelen is het virtueel en wordt het live uitgezonden vanuit een studio in Amsterdam.

 • Pijn is altijd al complex geweest.
 • Pijn is wat de patiënt zegt dat het is! Toch wordt er niet altijd naar de patiënt geluisterd.
 • Hoe vaak hoor je niet “Even de tanden op elkaar mevrouw” “Even doorbijten meneer”.
 • Of “het doet even pijn maar dat is binnen een paar dagen weg”. Ja toen bleek dat er een abces was ontstaan in de operatie wond na een borstamputatie en daar werd pas na een paar dagen naar gekeken.
 • Pas toen de patiënt aangaf dat de pijn niet meer te verdragen viel werd er verder gekeken en de complicatie gevonden.

Pijn wordt niet door elke zorgverlener altijd even goed begrepen terwijl pijn een duidelijk signaal is dat er in ieder geval aandacht moet zijn en overleg. Dan is er nog een verschil tussen pijn en pijn beleving dat laatste thema speelt zeker bij kankerpatiënten een grote rol. Het was ook heel moeilijk om daar een spreker voor te vinden. Hier komt ook een stuk psychologie kennis bij kijken. We zijn blij dat dr. Hester Trompetter deze presentatie op zich genomen heeft. Haar presentatie zal iedere zorgverlener zeker een bredere kijk op pijn bij kanker geven en meer begrip kweken.

Alle deelnemers krijgen van te voren een syllabus gemaild met daarin veel informatie over pijn en de stand van zaken over het nationale pijn onderzoek. Daaruit is o.a. naar voren gekomen dat vrouwen meer pijn ervaren dan mannen. Deze syllabus geeft zodanige informatie dat de deelnemers goed voorbereid zijn op wat de betekenis is van pijn bij kanker. Dit symposium is interessant voor elke verzorgende beroepsgroep.

Pijn bij kanker is een zeer complexe materie!

Als oncologisch zorgverlener komt u vaak in aanraking met kankerpatiënten die pijn hebben.
   • Een goed begrip van pijn bij kanker maakt u een betere zorgverlener.
   • Veiligheid van uw patiënt staat bij elke patiënt voorop.
   • Door een goed begrip over pijn bij deze patiëntengroep kunt u ook de veiligheid  van de kankerpatiënt tijdens uw zorgtraject beter inschatten en bewaken.
   • Pijn is niet alleen een fysiologisch proces dat in gang gezet wordt.
   • Verschillende aspecten hebben invloed op de ernst van pijn. De definitie van pijn is niet voor niets: “Pijn is wat de patiënt aangeeft dat het is!”
   • Andere factoren die pijn beïnvloeden zorgen voor een pijnbeleving. Wat is dit precies?
Met dit symposium proberen we u inzicht te geven in dit complexe vraagstuk bij kanker. Een vast onderdeel van het OVV symposium is altijd “De patiënt spreekt.” Dit keer zal een kankerpatiënt u vertellen over haar ervaringen met pijn en zorgverlening.
Inschrijven

OVV-S20 PRAKTISCH

SPREKERS

Uniek programma met boeiende experts
#f2f2f2

Presentatoren >

LOCATIE

We bouwen een speciale OVV-Studio in Q|O Hotel (Amsterdam)

Ontdek Q|O Amsterdam >

TICKETS

Online kaartverkoop weer gestart! €144,50
#f2f2f2

Reserveren >

ACCREDITATIE

Procert, V&VN, St. Adap, Kabiz, BVV
#f2f2f2

Check status>

Programma

Alles over het onderwerp en de inhoud van het OVV-Symposium 2020

Tijd Programma
​Vanaf 8u00 Inloop, ontvangst en technische ondersteuning (graag uiterlijk om 9u00 inloggen)
09u30-10u00 Welkom en opening – Het belang van gespecialiseerde hand- en voetzorg bij kankerpatiënten”
10u00-11u00 “Wat is pijn bij kanker?” |  dr. A.J.W. Teunissen. Pijnspecialist  Maastadziekenhuis
11u00-11u30 Pauze
11u30-12u30 “Pijnbeleving, de invloed van externe factoren op pijnintensiteit” | dr. H.R. Trompetter Universiteit van Tilburg
12u30-13u15 Pauze
13u15-14u30 De patiënt | Een kankerpatiënt spreekt over pijn en pijnmanagement met Mischa Nagel (Interview met Arda van Muilwijk)
14u30-14u45 Pauze
14u45-15u45 “Pijnmedicatie bij kanker en bijwerkingen op huid en nagels”  | H. Bruins, apotheker
15u45-16u00 Pauze
16u00-17u00 “De invloed van een oncologische massage op pijn bij kanker” | Estelle Smits  onco-masseur
17u00-17u15 Afronding en slot – Mischa Nagel
17u15 Einde

Pijn bij kanker is een zeer complexe materie!

Aart-Jan Teunissen

Een presentatie met de definitie van pijn, de fysiologie van pijn, verschillende pijnvormen, de oorzaken van pijn en diverse behandelingsvormen van pijn.

Van alle impact die kanker op patiënten heeft is pijn de meest verminderende factor voor de levens kwaliteit.
Inzicht hoe pijn ontstaat, wat voor verschillende vormen van pijn er zijn en welke behandelingsvormen beschikbaar zijn kunnen je helpen om je patiënt te steunen en ook eventueel richting te geven in vermindering van pijnklachten en zo het leven weer meer waardevol te maken.

Opleiding: Geneeskunde te Leiden afgesloten juni 1991/ Specialisme Anesthesiologie 1995-2000 Utrecht
Sinds 1 juli 2000 Werkzaam Rotterdam Clara ziekenhuis (nu Maasstadziekenhuis) als Anesthesioloog/Pijnspecialist
Sinds 2005 Opleider anesthesiologie Maasstadziekenhuis
Lid van het Concilium Anesthesiologicum van de Nederlandse Vereniging voor Anestesiologie

Aart-Jan is aan de OVV-opleiding verbonden als docent neuropathie.

Dr. Hester Trompetter

We zijn trots dat Hester Trompetter bevestigd heeft de presentatie over pijnbeleving te gaan verzorgen. Het toeval wil dat zij met haar team net een subsidie toegekend heeft gekregen voor verder onderzoek naar dit thema. Met haar heeft het OVV team een topspreker in huis gehaald die hier veel duidelijkheid over kan geven.

Pijnbeleving is iets anders dan pijn. Waarom reageren mensen zo verschillend op iets dat ogenschijnlijk dezelfde pijnklachten zou moeten geven. Omgevingsfactoren kunnen daarbij een rol spelen, familiedynamieken, maar ook karaktereigenschappen en nog veel meer. Kun je dit sturen, wat doet bijvoorbeeld muziektherapie in een dergelijk proces? Een beter begrip van pijn beleving is verdieping in je patiënt om je zorg zo goed en pijnloos te laten verlopen. Oncologisch voetzorgverleners OVV zijn er juist om bij te dragen aan kwaliteit van leven en kennis van pijn en pijnbeleving zijn essentiële factoren daarbij.

Meer gedetailleerde informatie wordt later toegevoegd.
Universitair docent Universiteit van Tilburg
TSB: Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Department of Medical and Clinical Psychology

Herman Bruins

Medicinale interventie van Pijn bij kanker. Gevolgen voor nagel en huid, gevolgen waar je als voetzorgverlener nog meer op moet letten en eventueel terug dient te koppelen aan het oncologisch team.

Herman Bruins is werkzaam als salesmanager bij de farmaceutische groothandel

Pluripharm Distrimed en verantwoordelijk voor sales en consultancy binnen de ziekenhuisapotheken. Hij was werkzaam als openbaar apotheker tot 2017 (in het Medisch Centrum Hillegersberg) in Rotterdam.

Tijdens zijn studie farmacie in Groningen heeft hij in de Verenigde Staten onderzoek uitgevoerd aan de Yale University en is daar gespecialiseerd in de neurochemie.

Tijdens zijn studie farmacie en de beroepsopleiding tot openbaar apothekerspecialist in Groningen heeft hij in de Verenigde Staten onderzoek uitgevoerd aan de Yale University en is daar gespecialiseerd in de neurochemie.

In zijn functie als bestuurslid van het Nederlands Nutraceutisch Genootschap (NNG) heeft hij aan een platform deelgenomen voor de wetenschappelijke discussie onder gezondheidsdeskundigen over nutraceutica (voedingsproducten met een of meerdere gezondheidseffecten).

Herman Bruins was tevens lid van de Raad van Advies van ZorgImpuls. Deze organisatie geeft onafhankelijk advies en praktische begeleiding aan eerstelijnszorgverleners in de regio Rotterdam. Daarnaast schreef Herman Bruins columns voor het blad Huisartsenservice.

Estelle Smits

De effecten van een oncologische massage op pijn bij kanker. Do en don’ts. Ken je feiten goed voordat je aan een massage gaat beginnen. Maar gemeten in wetenschappelijk onderzoek is dat een goede oncologische massage mits rekening gehouden met alle facetten van de voor de patiënt geldend ziektebeeld is besproken en dat een massage geen schade kan berokkenen. De opleiding tot Onco-masseur duurt in de VS maar liefst vier jaar.

Estelle is als docent verbonden aan de opleidingen OVV en OHV.

Estelle Smits is directeur van en docent aan het Instituut Massage bij Kanker. Ze heeft zich als massagetherapeut gespecialiseerd in massage bij kanker. Het Instituut Massage bij Kanker is in 2011 opgericht en was daarmee de eerste in Nederland die professionele trainingen aanbood op het gebied van massage in de oncologie.Naast haar werk bij het Instituut Massage bij Kanker is Estelle in dienst van het ziekenhuis HMC Antoniushove om op de oncologie afdeling massages te

Mischa Nagel

De patiënt spreekt. Het uitgangspunt van OVV en OHV is een zorgvorm neer te zetten waar bij door interventie van de OHV of de OVV er minder pijn is en patiënten door excellente zorg hun kuren niet te hoeven onderbreken waar het handen en voeten betreft. Deze patiënt is al vanaf de pilot OVV’er en heeft inmiddels enkele soorten kanker overleeft en daarbij beide benen verloren. In een interview dat zij gaat gegeven aan Mischa Nagel praat zij openlijk over de pijn die ze voelt, gevoelt heeft en hoe dat gemaneged is en hoe dat naar haar mening beter had gekund. Het verhaal is aangrijpend en de uitkomsten zullen van u allen weer een stukje betere zorgverlener maken.

VOOR WIE IS OVV-S20?

OVV-S20 is verplichte nascholing voor oncologisch voet- en handzorgverleners OVV & OHV.

Het thema “pijn bij kanker” en de invulling ervan is daarnaast zeer geschikt voor andere zorgverleners die met kankerpatiënten werken of meer over dit onderwerp willen weten.

 • ​​voetzorgverlener (medisch/ pedicure +/ ++, podoloog, podotherapeut)?
 • huidtherapeut of fysiotherapeut?

 • verpleegkundig specialist oncologie, onco verpleegkundige?

 • apotheker, apothekersassistent?

 • werkzaam in de thuiszorg of palliatieve zorg?

 • ​​Ook u bent zeer welkom op OVV-S20. Naast een uniek en duidelijk programma biedt het Symposium alle zorgverleners een uitstekende mogelijkheid tot netwerken en het leggen van nuttige contacten.
 • Accreditatie voor bovengenoemde groepen zal worden aangevraagd bij de kwaliteitsregisters. Staat uw register niet vermeld neem dan contact op; bij voldoende deelname kunnen ook aanvullende accreditaties worden aangevraagd.

OVV & OHV

Mischa Nagel zet zich sinds 2013 in voor de oncologische voet en de speciale erkenning die deze verdient naast bijvoorbeeld de diabetische- en de reumavoet. Wereldwijd ontstaat er gelukkig steeds meer aandacht voor dit specialisme wat momenteel alleen nog in Nederland en Vlaanderen echte ontwikkeling heeft getoond.

​De naam OVV® is beschermd en alleen door MischaNagel.nl gediplomeerde voetzorgverleners met een geldig diploma mogen zich OVV noemen.

OVV is de enige opleiding waarvan het curriculum wordt bewaakt door een wetenschappelijke raad van toezicht (medical advisory board) en waar alle docenten experts zijn in het vakgebied waarin ze les geven en kunnen terug vallen op vele jaren praktijkervaring.

​OVV is sinds 2013 uitgegroeid tot veel meer dan de opleiding en draagt op alle mogelijke manieren bij aan de erkenning van de oncologische voet en de kennis daarover bij zowel kankerpatiënten als andere zorgverleners in de oncologie. In 2019 is oncologische handzorg toegevoegd als opleiding en als specialistische zorgvorm.

OVER MISCHA’S PASSIE>
OPLEIDING OVV | OHV>
OVV IS NOG VEEL MEER>

Partners van OVV-S20

Informatie wordt later toegevoegd. Wilt u als bedrijf deelnemen aan OVV-S20? Neem dan contact op via dit email adres.

LIVE & INTERACTIEF WEBINAR

OVV-S20 is interactief en op verschillende manieren zorgen wij ervoor dat u gedurende de hele dag vragen kunt laten beantwoorden. Tijdens de pauzes kunt u ook virtueel onze partners bezoeken die presentaties geven over hun producten en/ of acties.

De komende maanden gebruiken we om van OVV-S20 een uniek live evenement te maken. Behalve de reeds aangekondigde sprekers, werken we hard aan een aantal initiatieven om OVV-S20 behalve informatief ook afwisselend en verrassend te maken.

We begrijpen de uitdaging van deelname aan virtuele evenementen maar zullen juist de vele mogelijkheden die dit medium biedt ook zo veel mogelijk benutten  om die uitdaging voor iedereen zo klein mogelijk te maken.

Onze live webinars zijn volledig beveiligd en alleen ingeschreven deelnemers krijgen toegang. Omdat we weten dat lang niet iedereen ervaring heeft in het volgen van een webinar, plannen we in de week voorafgaand aan het webinar oefensessies zodat u zorgeloos aan het evenement kunt deelnemen. Bovendien kunt u vanaf een uur voor de officiële start inloggen. De @-Concierges staan dan klaar om u te verwelkomen en wegwijs te maken. In de virtuele wandelgangen kunt u daarna kennis maken met de overige deelnemers.

We delen graag nog een aantal voordelen van live webinars

 • U heeft geen reistijd meer en hoeft dus ook niet vroeg op om op tijd te zijn. U heeft ook geen reiskosten meer.
 • Sommige deelnemers boekten een hotelkamer dat is niet meer nodig
 • U zit altijd vooraan bij de presentaties
 • U kunt direct vragen stellen via verschillende kanalen (ook anoniem) die door de moderatoren direct of door de spreker beantwoord worden;
 • Uw collega’s ervaren bijna allemaal dat ze meer betrokken zijn bij de besproken materie en dat ze beter zicht hebben op beeldmateriaal;
 • Uw kosten voor deelname kunnen we aanmerkelijk verlagen. U krijgt hetzelfde onderwijs (en meer) maar u betaalt minder

Alle deelnemers ontvangen na afloop digitaal lesmateriaal, een certificaat/ attest van deelname en accreditatiepunten voor bepaalde kwaliteitsregisters.

De volledige tekst van onze Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring vindt u hier.

De beeldmerken OVV en OHV zijn beschermd en mogen alleen gebruikt worden met goedkeuring en onder licentie van MischaNagel.nl en/ of The Foundation for Oncology Hand & Foot Care.

LOCATIE

Q|O Hotel Amsterdam

Q|O – The element of ENERGY.  “Bij het QO willen we je graag op een nieuwe, dynamische manier inspireren. We hebben één uniek element overal in het QO doorgevoerd en dat zorgt voor een energiek verblijf voor onze gasten. The element of energy is wat het QO uniek maakt en jou een goed gevoel geeft.”

Samen met Q|O bouwen we een OVV-Studio waar een professioneel team zorgt voor technische begeleiding.

Ontdek Q|O>

Accreditatie

Beroepsgroep/ Vereniging Status
Provoet Toegekend: 6 punten domein voetzorg
V&VN – oncologie & dermatologie verpleegkundigen Toegekend: 6 punten
KNGF  Uw vrije ruimte gebruiken
St. Adap – podotherapie Toegekend: 5 punten
St. Adap – huidtherapeuten Toegekend: 5 punten
Kabiz – NMMV Toegekend: 5 punten
Kabiz – podologie Toegekend: 5 punten
BVV – Vlaanderen Toegekend: 20 punten