SCHIMMELDIAGNOSTIEK

<overzicht
ZOOM MEETING
KMO
AGENDA

PLANNING

maandag 16 november 10-16u [inschrijven>]

PRAKTISCH

Live webinar. Duur: 6-7 uur – kosten €130 (0% btw) | incl. digitaal lesmateriaal. Ook geschikt als nascholing!

ACCREDITATIE

Procert: 6 (voetzorg). KMO: 6 studie-uren. SD-Certificaat: 3 jaar geldig.

DOCENT(EN)

Mischa Nagel

.

In samenwerking met het laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Nijmegen onder leiding van professor Paul Verweij. 

Veel voetzorgverleners, huidtherapeuten en andere zorgverleners krijgen te maken met schimmelinfecties aan de huid of de nagel van hun cliënten. Deze infectie is met het blote oog niet vast te stellen en hiervoor is een diagnostische techniek noodzakelijk.

Een schimmelinfectie is met geen enkel menselijk zintuig waar te nemen. Bij verdenking op schimmelinfectie blijkt dat 43% van de ingestuurde monsters naar het laboratorium negatief is. Dit geldt voor alle medische disciplines die inzenden. (Cijfers 2018 Laboratorium voor Medische Microbiologie Nijmegen)

Samenwerking met de huisarts

De diagnostiek en de behandeling behoren normaal gesproken tot de werkzaamheden van de huisarts. Door het volgen van deze cursus en het bijbehorend certificaat kunnen voetzorgverleners nu een schimmelinfectie laten vaststellen en een effectief zorgtraject inzetten.

Huidtherapeuten, hand-, nagel- en voetzorgverleners kunnen na de cursus ook beter communiceren met de huisarts over dit veelvoorkomend probleem.

Deze cursus draagt dus ook bij aan een vermindering van de werkdruk van de huisarts. De reacties van huisartsen zijn tot nu toe dan ook uitermate positief.

Voor het insturen van biopten werken wij nauw samen met het laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Nijmegen. Dit laboratorium is een referentie laboratorium voor Mycologie in de Benelux landen en staat onder leiding van professor Paul Verweij.

Na deze cursus

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangt u het certificaat ‘schimmelnageldiagnostiek’. Gecertificeerde huidtherapeuten en voetzorgverleners kunnen gebruik maken van de diagnostische mogelijkheden van het laboratorium voor medische microbiologie van het Radboud UMC. Zij mogen nagel- en huidmonsters afnemen en inzenden ter beoordeling op de aanwezigheid van schimmels. Dit heeft als voordeel voor de patiënt dat deze direct in de praktijk kan worden geholpen.

(In de handel verkrijgbare zelftesten zijn alleen geschikt voor meting van dermatofyten. Hiermee wordt minimaal 15% van de diagnoses gemist.)

Het certificaat heeft een geldigheid van drie jaar; daarna vindt een nascholing plaats.

Schimmeldiagnostiek

Deze cursus ‘nieuwe stijl’ is door de zeer persoonlijke aanpak van Mischa ook geschikt als nascholing

Overzicht
van de cursusdata

Maandag 16 november (10u-16u30)

INSCHRIJVEN>

Indien u een ‘Community’ jaarabonnement Voetzorg+ heeft, krijgt u 10% korting.

Het virtuele lokaal is reeds open vanaf 30 minuten voor aanvang van de les zodat we u met de technische aspecten ervan kunnen helpen. Ook kunnen we u dan in een virtuele koffiekamer plaatsen tot de cursus start waar u informeel met collega’s kunt praten.

PROGRAMMA

In deze scholing komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Diabetes en schimmelinfecties
  2. Psoriasis en schimmelinfecties
  3. Reuma en schimmelinfecties
  4. Laser en Onychomycose is dat een goede optie?
  5. Diagnotische opties: KOH, Zelftesten, Kweek, PCR
  6. Uw eigen casuïstiek: U kunt voorafgaand aan deze cursus uw eigen casus insturen. Deze zullen tijdens de terugkomdag worden behandeld.