[OVV] ONCOLOGISCH VOETZORGVERLENER VERKORT

<overzicht
ZOOM MEETING
KMO
AGENDA

PLANNING

Vanaf 20 november 2020 [agenda>]. Webinar oefensessies vooraf.

PRAKTISCH

Duur: 5 lesdagen. Kosten €1.400 – excl. €295 examengeld. Incl. uitgebreid digitaal lesmateriaal.

DOCENT(EN)

Joanneke Bleichrodt, Willemien den Hartog, Ninian Sammels, David Kospky, Brigitte de Jong, Hetty Dijkstra en Mischa Nagel

inschrijven>
OPLEIDINGSGIDS>
[OVV] (med) pedicure (+/++)
module handzorg voor OVV

Verkorte opleiding voor podotherapeuten/ podologen

Toen Mischa Nagel de cursus Voetzorg & Oncologie ontwikkelde, besteedde geen enkele voetzorgopleiding in Nederland aandacht aan kanker. De belangstelling voor de cursus was onverwacht groot. Deelnemers waren zeer enthousiast over de geboden informatie en de betrokkenheid van de docent. Er bleek behoefte te zijn aan een specialisatie naast de al bekende reumatische en diabetische aantekening. Daarom introduceerde hij de specialisatie oncologisch voetzorgverlener (OVV) en vroeg daar een merkrecht op aan.

Doel
Het doel van deze specialisatie is voetzorgverleners bewust te maken van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts.

Een specialisatie in de oncologie is op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologisch diëtisten, oncologisch fysiotherapeuten, enzovoort. Een oncologisch voetzorgverlener ontbrak echter in deze disciplines en is hard nodig. Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperioden van hun kuren regelmatig tot voetzorgverleners. Deze voetzorgverleners moeten de juiste kennis hebben over wat de mogelijke consequenties van hun voetverzorging kunnen zijn voor kankerpatiënten die onder behandeling zijn. Een opleiding in de oncologische voetzorgverlening levert niet alleen kenniswinst op, maar zal ook bijdragen aan een sterk verbeterde communicatie tussen de zorgverleners van de patiënt.

Onder de term voetzorgverleners wordt verstaan:

podotherapeuten, podologen, medisch pedicures en pedicures.

Kanker en voetzorgverlening
Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. Deze overlevenden vormen voor voetzorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij statistisch gezien vaker de huisarts bezoeken met normale klachten – dus ook met voetklachten. Daarnaast is een regelmatige screening van de voeten van deze groep noodzakelijk.

Wetenschappelijk onderzoek geeft het belang van bewegen steeds weer aan. Bij veel kankerbehandelingen neemt de effectiviteit toe wanneer de patiënt beweegt tijdens de therapie. Kunnen bewegen -mobiliteit- vereist gezonde voeten dus ook hier spelen gespecialiseerde voetzorgverleners een belangrijke rol!

OVV podotherapie zomer en winter 2021

Actuele inhoud en meer informatie vindt u in de opleidingsgids [klik hier].