ONCO-Zorg Symposium

25 september 2021

11 november 2021

(12 september 2021)

Het is nu pas dat ik u het uiteindelijke programma van de jaarlijkse verplichte nascholing bekend kan maken. We hebben het symposium moeten uitstellen omdat het originele idee was om u mee te nemen op de route die een huidkankerpatiënt gaat na zijn of haar diagnose. Elk van de zorgverleners op deze route zou een deel van de presentatie op zich nemen.

Dat lukte de hele tijd niet en ook nu niet wat door de coronapandemie is de zorg nog steeds overbelast en alles wat niet tot kritieke zorg hoort wordt afgewezen.

Intussen heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan die al 2 jaar in voorbereiding is. Namelijk de samenwerking met ProVoet en het door hun opgestelde kwaliteitsdossier Medisch Pedicure Oncologie, kortweg MPO.

Dat heeft voorde opleiding OVV een aantal positieve bijstellingen opgeleverd waardoor het curriculum er alleen maar beter van geworden is. Iedereen die nu de opleiding gaat volgen, volgt deze volgens het KD MPO. Wil je daarna OVV worden dan komen er nog een paar stappen bij ook in de examinering. In 2012 begonnen met een curriculum van 5 dagen en 1x per jaar een verplichte bijscholing. De nieuwe opleiding is maar liefst 9 lesdagen en het examen wordt door een onafhankelijke instelling afgenomen.

De ontwikkelingen gaan nu ineens hard en er moet nog veel worden bereikt. Daarom heb ik besloten zelf voor u te gaan staan en u alle uitleg te geven en waar voor OVV de reis naar toe gaat. Dit vergt zware investeringen in tijd en geld en ik wil weten of u daarachter staat. OVV is een kwaliteitsmerk wat inmiddels in de oncologie een plaats heeft ingenomen. Er verschijnen ook steeds meer publicaties over deze vorm van zorg en ook de oncologische handzorg OHV begint na een moeilijke start bekender te worden.

Er zullen twee presentaties op het programma staan die vanaf nu in de opleiding zijn opgenomen en dat zijn de onderdelen “Klinisch redeneren” en “Wondverzorging bij de oncologische patiënt/ toelichting op het verschil tussen oncologische wonden en ulcera”.

Om toch een stuk kennisbijdrage te kunnen geven heeft dermatoloog Franci Wu een presentatie gemaakt over huidkanker & screening aan de handen en de voeten.

Wat op het programma de 3e dimensie inhoudt dat zult u op de dag zelf uitvinden. Het hangt in ieder geval samen met het belang dat ik altijd hecht aan de ervaringen van patiënten als leermoment voor u zelf als zorgverlener.

Het programma van het OVV/OVH symposium ziet er dan als volgt uit:

Programma ONCO-Zorg Symposium 25 september 2021

Start Einde Onderwerp Spreker
10U00 10U10 Opening Mischa Nagel
10U10 10U30 Toekomst OVV in relatie tot MPO Mischa Nagel
10U30

11U30

11U30

11U45

Register OVV

Pauze
Liesbeth Kieboom
11U45 11U50 3E Dimensie
11U50 12U15 Discussie met OVV en vragen Mischa Nagel
12U15 13U00 Bijwerkingen Immunotherapie Herman Bruins
13U00 13U45 Pauze
13U45 14U45 Wondverzorging Oncologische patiënt (-wonden & -ulcera) Kasia Huisman
14U45

14U50

14U50

15U00

3E Dimensie

Pauze

15U00 16U00 Klinisch redeneren Karlien Bongers
16U00 16U45 Screening Huidkanker Francis Wu
16U45 17U00 Sluiting & Accreditatievragen Mischa Nagel
* Het programma van 11 november zal om 15u starten.

Er zullen voor u diverse naslagwerken beschikbaar komen die zullen worden geplaatst in de oncologie bibliotheek. Hier staat al u lesmateriaal aangevuld met elke keer nieuwe actuele informatie.

Daar wij erop vertrouwen dat elke OVV/OVH het belang van deze nascholing inziet en de gehele dag aanwezig zal zijn zullen wij deze keer geen accreditatievragen stellen.

Er is accreditatie aangevraagd bij ProCERT.

Klik op een datum en boek direct!