[OHV] ONCOLOGISCH HANDZORGVERLENER

<overzicht
ZOOM MEETING
KMO
AGENDA

PLANNING

Vanaf 20 augustus 2021 & 5 november 2021 [agenda>] [theorie>]. Webinar oefensessies vooraf.

PRAKTISCH

Duur: 10 lesdagen (9 virtueel + 1 fysiek). Kosten €1.500 – excl. €295 examengeld. Incl. uitgebreid digitaal lesmateriaal.

INFORMATIE-VIDEO

KLIK HIER>

DOCENT(EN)

Tracy Anne Shelverton, Joanneke Bleichrodt, Willemien den Hartog, Estelle Smits, Karolien van der Scheer & Mischa Nagel

inschrijven>
OPLEIDINGSGIDS>
[OVV] onco-voetzorg
module handzorg voor OVV

Eind augustus 2020 begonnen twee nagelstylistes de allereerste opleiding tot oncologisch handzorgverlener [OHV®] in paralel met de opleiding oncologisch voetzorgverlener [OVV®]. Op 31 oktober volgden de examens. We vroegen onze pioniers toen een korte reactie te geven over de opleiding en het omgaan met het niet altijd makkelijke onderwerp.

Sabine van Beijsterveldt

“Met een lach en een traan, met veel plezier en frustratie. Een beetje het leven. Ik hoop dat ik iets moois kan betekenen in iemands leven met kanker. Al is het maar piepklein beetje.

Zo veel geleerd. De kennis om de ziekte kanker, zijn behandeling, communicatie en alles wat daarbij hoort. Mooie mensen leren kennen, en heb zo’n zin in wat allemaal nog komen gaat.

We zullen als OHVers hard aan de weg moeten timmeren, net als onze OVV collega’s in het begin. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Bedankt voor deze mooie leerzame lessen. En ook bedankt aan alle docenten.”

Monique Nouwens

“Afgelopen augustus gestart met de opleiding OHV. Ik kan iedereen die zich echt wil ontwikkelen in de handzorg deze opleiding aanraden.

Mensen met kanker hebben al een heel traject wat ze dienen te doorstaan. Hoe mooi is het dan als we, door het geven van een goede verantwoorde behandeling, de kwaliteit van leven voor de patiënt kunnen verbeteren.

Tevens is het ook echt een toevoeging voor je eigen ontwikkeling zowel als handzorgverlener en als mens.”

Competenties oncologisch handzorgverlener

De competenties van de oncologisch handzorgverlener OHV®* zijn vastgelegd in een profiel. Hieronder leest u de tien belangrijkste voorwaarden waaronder een oncologisch handzorgverlener OHV zijn/haar werkzaamheden kan verrichten.

Doel

Handzorgverleners bewust maken van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig handzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts/specialist.

Definitie oncologisch handzorgverlener

“Een oncologisch handzorgverlener is een zorgverlener die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat hij/zij een veilig en doelmatig handzorgverleningstraject kan inzetten in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts.”

 1. Een OHV heeft een opleiding/curriculum van 10 dagen gevolgd.

In dit curriculum komen de volgende onderwerpen aan de orde: de ziekte kanker, de behandelingen, neuropathie, de bijwerkingen van de behandelingen voorkomend aan de voet/hand, bijwerkingen die het handelen van handverzorging beperken (wanneer mag een OHV niets doen tijdens de kankerbehandeling), communicatie met het oncologisch team, het schrijven van een correcte verwijsbrief, het schrijven van een correcte overdrachtsstaat, ervaringsdeling met een onco-verpleegkundige, onco-psychologie; met als doel de communicatie met de kankerpatiënt zo goed mogelijk te laten verlopen en het aanleren van technieken om professioneel te kunnen blijven functioneren bij zware problematieken, instrumentele behandeling, hygiëne en infectiepreventie, enkelvoudige massagegreep voor hand rekening houdend met een okseltoilet bij kankerpatiënten praktijk en theorie (inclusief contra indicaties), palliatieve zorg, de laatste fase (verzorging in terminale fase).

Voor de opleiding worden specialisten aangetrokken die de lessen verzorgen zoals een dermatoloog, een pijnarts, een onco-psycholoog, een in de VS erkende onco-masseur. Deze zijn vast verbonden aan de opleiding en borgen de kwaliteit.

Elke opleiding wordt door de deelnemers geëvalueerd. Deze evaluaties zijn openbaar en worden gepubliceerd op onze digitale media.

 1. Een OHV heeft twee dagen stage gelopen op een oncologische afdeling van een ziekenhuis.
 1. Een OHV heeft een schriftelijk en een mondeling examen gedaan.

Als voorbereiding op dit examen heeft de OHV i.o. een casus geschreven en een stageverslag over de ziekenhuisstage. Deze twee documenten samen met de huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel voor de voorbereiding van het mondeling examen. Dit examen is bedoeld om in een gesprek met een ervaren OHV als examinator en een ervaren OHV als assessor vast te stellen of iemand in staat is een veilig en effectief zorg traject in te zetten en effectief kan communiceren met het behandelend oncologisch team.

 1. Een OHV bezoekt verplicht ieder jaar een nascholing “Het Oncozorg-Symposium”.

Mischa Nagel en de onderwijsraad bekijken nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor kankerpatiënten en bijwerkingen van nieuwe therapieën. Bij deze onderwerpen nodigen zij sprekers uit die de OHV’ers hierover informeren. Er is een tweede datum “terugkomdag” voor die OHV’ers die op het OHV symposium niet aanwezig konden zijn. Het niet bijwonen van één van deze scholingsdagen betekent dat het OHV predicaat in de praktijk niet meer gebruikt mag worden.

 1. Elke OHV schrijft volgens vast format maximaal 3 casuïstieken per jaar om bij te dragen tot meer inzicht in de geboden zorgtrajecten en de effectiviteit hiervan.

Ook de patiënt vult een deel van de enquête in. De ingevoerde informatie is voor de OHV organisatie niet te herleiden naar personen. Als het gevraagde aantal casuïstieken door de OHV niet wordt gehaald vervalt het OHV predicaat eveneens.

 1. Alle OHV’ers zijn digitaal met elkaar verbonden middels een online systeem.
 1. Alle OHV’ers met een geldig diploma die aan hun jaarlijkse verplichtingen hebben voldaan staan vermeld in de Digitale Verwijsgids Oncologie van kanker.nl en iknl.nl.

Zij staan ook vermeld op de patiëntenwebsite oncohand.com (“Zorgkaart”).

 1. Een OHV heeft altijd toegang tot de meest actuele digitale lesmaterialen.
 1. Een OHV werkt volgens de “OHV Richtlijnen” voor veilige voetzorgverlening bij kankerpatiënten.
 1. Een OHV werkt altijd met toestemming van het behandeld oncologisch team als de patiënt in actieve behandeling is.

Is de behandelend arts een andere specialist dan de oncoloog, dan dient van die arts toestemming verkregen te worden om een handzorgtraject veilig te kunnen uitvoeren.

Er zijn oncologisch handzorgverleners OHV werkzaam in Nederland en Vlaanderen.

*OHV® oncologisch handzorgverlener is beschermd en vastgelegd in een handelsmerk.
Iedere OHV is bij de aanvang van de opleiding bekend gemaakt met de merkeisen over jaarlijkse verplichte nascholing. Voldoet een OHV’er niet aan deze verplichting, dan mag hij/zij het merk OHV niet meer voeren in de praktijk.

Gespecialiseerde opleiding oncologisch handzorgverlener [OHV®]

Van alle mensen die behandeld worden tegen kanker krijgt 33% te maken met bijwerkingen aan de nagels en/of huid van de handen en/of voeten. Patiënten ervaren deze bijwerkingen als zeer ingrijpend ervaren op de kwaliteit van leven.
Sinds 2012 bestaat er voor (medisch) voetzorgverleners de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV.
Voor OVV waren destijds verschillenden doelen gesteld:
 • Het creëren van bewustzijn over het bestaan van de oncologische voet binnen de zorgverlening maar ook onder patiënten
 • Het bieden van de de juiste begeleiding voor de patiënt en
 • Het beiden van optimale en veilige behandeling/ verzorging van de voeten van kankerpatiënten door voetzorgverleners met specialistische kennis.
Naast de opleiding zelf is OVV een programma wat zich richt op het bevorderen van de communicatie tussen de OVV’ers en de overige oncologische zorgverleners (b.v. in het ziekenhuis).
In 2019 is het programma uitgebreid met oncologische handzorg – het bieden van veilige zorg aan kankerpatiënten die last hebben van bijwerkingen aan hun handen. Op 15 november 2019 slaagden 32 zorgverleners voor het examen oncologisch handzorgverlener OHV. Deze pilotgroep bestond uit OVV’ers met geruime ervaring.

OVV – OHV | oncologische voet- & handzorg

In 2020 zijn er in Nederland en Vlaanderen zo’n 300 oncologisch voetzorgverleners OVV opgeleid en 31 oncologisch handzorgverleners OHV. Deze staan vermeld op onze eigen onco-zorgkaart, in Nederland worden alle OHV en OVVers opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van het IKNL. Deze wordt door oncologen, oncologisch verpleegkundigen en andere zorgverleners gebruikt om kankerpatiënten te verwijzen naar veilige zorg buiten de muren van het ziekenhuis. In Vlaanderen wordt onze onco-zorgkaart overgenomen op de website alles over kanker.
OHV voor hand-zorgverleners
Voor toelating tot de opleiding OHV geldt voor handverzorgers het volgende:
 1. U motiveert uw deelname aan de opleiding en geeft daarin ook aan waarom u juist deel zou willen nemen (max. 500 woorden)
 2. We ontvangen graag een overzicht van de opleidingen die u tot nu toe gevolgd hebt (geen cursussen maar opleidingen). Wij streven er naar om allen studenten aan te nemen met een kennis en denkniveau 4. Een afgeronde MBO 4 opleiding geeft u direct toegang
 3. Geef ook een beknopt overzicht van uw werkervaring. Kandidaten met gebleken werkervaring in de zorgverlening hebben een pre (thuiszorg, ouderenzorg, etc)
Na een selectie kunt u worden toegelaten voor een aangepaste opleiding met het volgende curriculum

THEORIE Rooster Opleidingen

OHV Rooster zomer en winter 2021

Les via live webinar

Les op locatie

Actuele inhoud en meer informatie vindt u in de opleidingsgids [klik hier].

Informatie sessie oncologische handzorg [OHV]