Masterclass Oncologie


In augustus 2020 als live avond webinar van 3 uur!

  • kosten € 80 per persoon (incl. digitaal lesmateriaal)

  • accreditatiepunten 3*(Procert in aanvraag)

  • docent Fleur Wagenaar

  • online als live webinar (geen reistijd!)

  • 3, 5 en 27 augustus (19u-22u)

Inschrijven

maandag 3 augustus
woensdag 5 augustus
Donderdag 27 augustus

Masterclass Oncologie

In 2013 startte Mischa Nagel met de eerste OVV-opleiding. Een opleiding die voetzorgverleners in staat stelt om kankerpatiënten veilige en effectieve voetzorg te kunnen verlenen in afstemming met het oncologisch behandelteam.

Er is sinds 2013 veel veranderd. In het politieke landschap is er nu consensus dat de oncologische voet bestaat en bijna alle branche en vakverenigingen in de voetzorgverlening hebben oncologie opgenomen in het beleid en bij sommigen is het zelfs een speerpunt.

Het is tijd om de balans op te maken en verder te kijken de toekomst in. In de afgelopen jaren zijn er door ons meerdere wetenschappelijke publicaties verschenen in gerenommeerde internationale vakbladen zoals The Asco Post en JAPMA (American Journal for Podiatry Medicine). We hebben met de groep OVV’ ers veel ervaring opgedaan en hebben zelf richtlijnen gemaakt voor veilige zorg voor de voeten van kankerpatiënten.

Begin 2020 organiseert MischaNagel.nl samen met Pediroda een Masterclass Oncologie waarin alle voetzorgverleners in één dag een goed inzicht krijgen in wat de oncologische voet nou eigenlijk is en waarom voetzorg aan kankerpatiënten een specialisme is dat een langere opleiding met goede begeleiding vereist.

Voor deze Masterclass verzorgt oncologisch voetzorgverlener OVV Fleur Wagenaar een deel van de presentaties. Op deze wijze wordt de overgedragen informatie praktischer en zeker ook herkenbaarder.

De doelstelling van deze Masterclass is om u te laten inzien waarom specifieke aandacht noodzakelijk is voor oncologische voetzorgverlening. We zullen dat doen op een feitelijk manier gebaseerd op de ervaring, kennis en inzichten die we de afgelopen zes jaar hebben opgedaan. Gedurende die periode hebben we ruim 1.000 casussen verzameld over de behandeling van de oncologische voet.

Er is nog veel discussie wie deze zorg gaat (of mag) uitvoeren. Alleen een medisch pedicure of podotherapeut? Naar de mening van professor Mario Lacouture en Mischa Nagel zijn er veel argumenten aan te voeren waarom iedere pedicure in ieder geval moet kunnen signaleren, herkennen en daarover kunnen communiceren als een kankerpatiënt die onder behandeling is symptomen van bijwerkingen aan de voeten vertoont.

Aan het einde van de Masterclass is er ruimte voor discussie om ook uw mening hierover te horen.

De opleiding OVV ontwikkelt zich ook steeds verder en de laatste stap is dat we een samenwerking met examenbureau TCI hebben afgesloten om de examens af te nemen. Dat was voorheen niet mogelijk omdat niemand over de kennis beschikte om deze examens af te nemen.

We hebben vier jaar lang evaluaties uitgezet over de verleende voetzorg door een OVV en hebben daarmee een goed inzicht gekregen naar de behoeften van een kankerpatiënt. Veel patiënten hebben ons op die manier duidelijk gemaakt dat er ook een grote behoefte is aan veilige verzorging van hun handen. Een dergelijke competentie bestaat niet in Nederland. Nog niet. Binnenkort begint er voor OVV’ers de opleiding Oncologische Handzorg. De pilot hiervan zal eind oktober van start gaan. Voor deze pilot is een team van experts al maanden bezig met het samenstellen van het curriculum en het voorbereiden van de lesstof en de verdere voorbereiding die een dergelijk project nodig heeft.

Daarnaast verkrijgen we uit de analyse van de OVV-enquêtes (zowel patiënten als OVV’ers) uit 2019 informatie en inzichten die niet alleen in de OVV-opleidingen wordt verwerkt maar die ook op de masterclass worden gepresenteerd.

  • jaarlijks komen er in Nederland meer dan 100.000 kanker patiënten bij

  • in 2018 werden 115.000 mensen gediagnosticeerd met een kwaadaardige vorm van kanker

  • 33% van deze mensen krijgt als gevolg van de behandeling klachten aan de voeten en/of aan de handen

  • goede patiënt-mobiliteit draagt bij aan het slagen van veel kankertherapieën

In 2013 waren de problemen die voorkomen wel bekend maar er was geen enkele vorm van zorg ingericht om deze klachten te managen. Nog steeds is de OVV-opleiding enige die in deze vraag van patiënten voorziet.

Ook Provoet weet dat het opstarten van een dergelijke opleiding geen sinecure is. Zij werken aan een kwalificatie dossier Oncologie en zij moeten daarbij vele hordes nemen. Er worden inmiddels wel opleidingen aangeboden waarvan de inhoud niet geborgd is.

Onze OVV-opleiding is geborgd door een docentenraad van specialisten en een internationale “medical advisory board” van 5 professoren van over de hele wereld. Gezamenlijk proberen wij de oncologische voetzorg deel uit te laten maken van het totale zorgpakket wat een oncologische patiënt nodig heeft.

Dermatoloog Annemie Galimont schreef onlangs dat:

“[…]er nog te vaak kankerbehandelingen gestopt moeten worden omdat de bijwerkingen niet goed gemanaged worden en patiënten niet optimaal geïnformeerd worden hoe ze hier voor een gedeelte zelf een rol bij kunnen spelen. Dat heeft ernstige consequenties.”

Zij gaf aan dat de OVV opleiding hèt voorbeeld is van de benodigde verbetering voor dit probleem, zeker omdat er over het verzorgen van handen en voeten bijna nooit informatie gegeven wordt.

Klachten die aan de voeten voorkomen als gevolg van kankerbehandelingen komen ook aan de handen voor en er zijn in Nederland geen zorgverleners die daar veilige en effectieve zorg voor aanbieden. In de laatste week van oktober is een pilot opleiding Oncologische Handverzorging OHV gestart. Vanaf 15 november kunnen deze OVV’ers met deze extra module een completer zorgpakket bieden aan kankerpatiënten. Ze worden -behalve als OVV- apart vermeld in de IKNL Digitale Verwijsgids Oncologie als Oncologisch Handverzorger OHV.

De Masterclass Oncologie is bedoeld om u als voetzorgverlener dichterbij deze problematiek te brengen en inzage te geven waarom gespecialiseerde zorg zo belangrijk is in de zorg voor en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Deze dag is zuiver informatief maar geeft u wel inzichten voor uw dagelijkse praktijk.

Iedere voetzorgverlener in Nederland en Vlaanderen krijgt te maken met kankerpatiënten en elke voetzorgverlener moet weten hoe te handelen binnen de competentie.

Binnen de oncologisch zorg in Nederland en Vlaanderen groeit het bewustzijn en de erkenning

dat gespecialiseerde oncologische voet- en handzorgverlening toegevoegde waarde biedt. Dat is o.a. de reden dat IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland) onze opgeleide OVV’ ers en OHV’ ers opneemt in de Digitale Verwijsgids Oncologie.
Voor patiënten hebben we het online patiëntenplatform Oncofoot.com opgezet. Patiënten kunnen via de ‘zorgkaart’ een OVV vinden en nalezen waarom gespecialiseerde voetzorg belangrijk is en wat een Oncologisch Voetzorgverlener OVV voor een patiënt kan doen.

Accreditatie voor deze Masterclass  zal worden aangevraagd bij Procert, BVV, St.Adap voor podotherapeuten en KABIZ voor Podologen. Wij stellen de Masterclass ook open voor andere zorgverleners in de oncologie.