MischaNagel.nl BV

Jaarverslag Voetzorg+ 2020

Voetzorg+ is een opleidings- en informatie- instituut voor medische nascholingen en het overbrengen van actuele medische informatie voor voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners.

De activiteiten van Voetzorg+/ MischaNagel.nl BV bestaan uit het verzorgen van diverse medische (na)scholingen, de opleiding ONCO-Zorg [OVV/OHV}, het uitgeven van een tweemaandelijks vaktijdschrift, publicatie van (e-) boeken, schrijven van internationale publicaties in peer reviewed journals, de organisatie van diverse jaarlijkse thema-congressen in Nederland en Vlaanderen en het geven van presentaties op congressen in binnen- en buitenland.

Geachte belangstellende/ relatie van Voetzorg+,

In een persoonlijke boodschap wil ik graag met u delen hoe mijn team en ik onze visie in het afgelopen jaar zijn begonnen te implementeren en hoe ver we al gevorderd zijn in het proces van informatie overdragen over (medische) voetzorg in een professionele omgeving die ook altijd heel persoonlijk blijft.

MischaNagel.nl BV was een vehikel om op beperkte schaal zelf mijn eigen ding te doen. Na bijna twee jaar van reflectie heb ik besloten dat ik toch wil uitbreiden met het aanbieden van informatie (zoals u gewend bent medisch en wetenschappelijk geborgd).
Vooral omdat ik me in mijn onderzoek naar de oncologische voet steeds vaker realiseer dat er voor voetzorg nog veel terrein te winnen is in het zorgbestel. Daar hoort kennis en kunde bij! Naast uw eigen ervaring en opleiding heb ik het gevoel dat ik met name aan de kennisoverdracht nog steeds een waardevolle bijdrage kan leveren. Nu Voetzorg+ één jaar oud is is het tijd om te kijken naar de status van dit initiatief en hoe we verder moeten gaan.

Voetzorg+ is bijna één jaar oud. Tijd om te reflecteren..

“Hoe kom je erbij om een digitaal platform op te zetten over medische voetzorg?”

Ik liep begin 2020 al geruime tijd met die gedachte rond. Velen van jullie deelden met mij de informatie te missen die eerder in De Medische Voet werd gepubliceerd. Zelf miste ik een platform waarmee ik meer aandacht kan vestigen op het belang van medische voetzorgverlening en waarop ik ervoor kan zorgen dat er regelmatig artikelen worden gepubliceerd die voor u belangrijk zijn. Zodat u geïnformeerd bent en blijft over een breed scala aan medische thema’s waar voetzorg een rol van betekenis kan spelen.

Op 15 maart 2020 ging Voetzorg+ de lucht in. Het uitgangspunt voor deze nieuwe site was om in het Magazine iedere twee maanden acht artikelen te publiceren die moesten voldoen aan bovenstaande kaders.
Inmiddels zijn er zes edities van het Magazine verschenen met in totaal 82 artikelen. Waar een abonnee eerst nog zelf een Magazine er bij moest denken om de los uitgegeven artikelen heen, zijn de laatste twee versies als een steeds samenhangerder flipbook verschenen. Community abonnees kunnen dit ook offline lezen en de inhoud naar wens printen. Eerder verschenen inhoud is voor hen ook altijd terug te lezen in het Archief.
Inmiddels zijn we bezig de opzet van het Archief aan te passen. We begonnen immers met het idee dat alle artikelen in zes categorieën zouden vallen. Dat we dit nu al moeten uitbreiden zegt veel over het afgelopen jaar. Er zijn per editie nooit minder dan 11 artikelen gepubliceerd en de editie met de meeste artikelen had er maar liefst 18! Gemiddeld zijn dat 13,6 artikelen per editie en dat zijn er behoorlijk meer dan de acht waar we ons op vastgelegd hadden.

Een artikel kan onder verschillende categorieën vallen en dat zal in de aanpassingen worden meegenomen. Op de website komt een overzicht van alle gepubliceerde artikelen per editie te staan. [klik hier] Bij iedere titel kunt u aan de codering zien waar deze onder valt. Bij het verschijnen van een nieuw Magazine zullen de artikelen uit de voorafgaande editie in het Archief worden geplaatst.

Abonnees met een Community abonnement hebben toegang tot het Archief en kunnen op die manier eenvoudig informatie op een thema terugvinden. In een tweede stadium zullen we tags aan de artikelen toevoegen zodat u op basis van steekwoorden nog eenvoudiger informatie kunt terugvinden.

Naast artikelen zullen we steeds meer “Quick Reference Cards” ontwikkelen. Dat zijn overzichten op een pagina A4 over een thema. De eerste hiervan staat nu voor Community abonnees online t.b.v. patiënten die lijden aan MS, de Ziekte van Parkinson en Spierdystrofie. Vlak voor aankomst van uw patiënt in de praktijk ziet u als voorbereiding in één oogopslag nog even de accenten die van belang zijn voor de voetzorg voor deze patiënt.

We perfectioneren de reeds uitgebrachte QR-patiëntenkaart met adviezen voor thuiszorg bij diabetespatiënten.

In ontwikkeling is een Quick Reference Card voor kankerpatiënten waar niet alleen de accenten van de te geven zorg zijn samen gevat maar ook de communicatie stappen staan weergeven met het oncologisch team.

Vanuit de gedachte alle informatie samen te brengen die we vanuit MischaNagel.nl BV brengen, hebben we besloten om ook alle cursussen, congressen en opleidingen onder te brengen bij dit digitale platform. Op die manier is alle informatie voor u beschikbaar bij één “loket”. Community abonnees krijgen 10% korting op alle evenementen behalve de opleidingen en evenementen die we met een partner uitvoeren. In de tabel hieronder die begin december werd gepubliceerd ziet u dat we een eind op weg zijn.

Inmiddels zijn de meeste cursussen geaccrediteerd bij ProVoet. De accreditatie voor de OVV opleiding is voor zowel Procert als voor ons veel werk maar dat is in volle gang. Met Kasia Huisman ben ik halverwege het project: “Bacteriën en voetzorgverlening” we hopen de datum van de pilot snel bekend te maken.

De nieuwe scholing “Voetzorg bij MS, Parkinson en Spierdystrofie” wordt heel hoog gewaardeerd door de deelnemers en ik begin me er comfortabeler bij te voelen nu ik deze presentatie een paar keer gegeven heb. Dat heeft niet alleen te maken met de zeer complexe materie maar ik wil vooral ook de urgentie van deze zorg meegeven en de communicatie naar patiënten bespreken. Daar valt veel over te zeggen.

De cursus Schimmeldiagnostiek [SD-3.0] is op vele punten aangepast en de driejaarlijkse nascholing voor het behouden van het certificaat en het recht om in te sturen bij het laboratorium is vervallen. Verder is de cursus ook inhoudelijk aangepast met veel ruimte voor onychomycose bij diabetes, onychomycose bij kanker en een ingepast segment over frezen bij onychomycose door frees-experts Karolien van de Scheer en Margareth Riezebos.

Samenwerking met ProVoet

ProVoet en Mischa Nagel kennen een lang verleden met elkaar. Maar daarin blijven hangen staat een professionelere voetzorg in de weg! Alle partijen in de zorg vragen juist om eenduidigheid en dat kan alleen als we met elkaar in gesprek blijven en elkaar scherp houden over het pad naar de toekomst.
Beiden hebben we de visie dat voetzorg een volwaardig onderdeel van het zorgpakket moet zijn en dat dit ook zichtbaar wordt voor alle zorgverleners en alle zorgconsumenten. We hebben de afgelopen twee jaar veel gesprekken gevoerd in een opbouwende en onderling goede sfeer.
Ron Verschuren en ik zijn goede gesprekspartners van elkaar geworden en ook een bijeenkomst met het bestuur is zeer positief sfeer verlopen. Dat willen we graag zo voortzetten want samenwerking komt u ten goede, verdeeldheid niet.

Zo is inmiddels een eerste gezamenlijk project ontstaan: op 27 maart a.s. organiseert ProVoet een congres over “Ouderen die in een oudereninstelling wonen of thuiszorg ontvangen” powered by Voetzorg+. Het belooft een groot evenement te worden en als belanghebbende hebben jullie mede invloed op de programmering. Alle informatie hierover is te vinden op de websites van ProVoet en Voetzorg+.
Door deze samenwerking kunnen we de kosten laag houden, knelpunten in de voetzorg voor ouderen oplossen en door koppeling van onze netwerken veel aandacht vragen voor het belang van voetzorg bij ouderen.

Conclusie na één jaar Magazine Voetzorg+

Er is in na één jaar een enorme ontwikkeling te zien. De eerste vier edities bestonden nog uit losse pdf documenten maar in een flipbook kunnen we de inhoud nu samenbrengen in een echt digitaal vaktijdschrift. Trots zijn we ook op de aangeleverde casuïstiek. Die zijn vooral bedoeld als een handvat om richting te geven aan de door u verleende voetzorg.

Ons cursusaanbod is compleet herzien. Als deelnemer aan een cursus krijgt u een eigen “account” waarin alle naslagwerken, facturen en andere belangrijke documenten overzichtelijk zijn samengebracht.

We zijn totaal omgeschakeld van een fysieke naar virtuele leeromgeving en zelfs onze congressen zijn gedigitaliseerd. Een nieuwe uitdaging begint het [OVV&OVH] Oncozorg-Symposium met het thema “Huidkanker” op 5 juni (inmiddels verplaats naar 25 september) waarbij een beperkt aantal deelnemers fysiek aanwezig mag zijn. Het symposium kan ook online kan worden gevolgd; een hybride evenement.

Klachten Er is noch door ons noch door de klachtenmanager in 2020 een klacht ontvangen. Klachten over aanpassen van persoonsgegevens op certificaten werden direct opgelost.

Corona pandemie en de gevolgen voor MischaNagel.nl BV/Voetzorg+

Ook voor ons waren de gevolgen van de Corona pandemie groot. Wij waren gelukkig al een tijd bezig om onze operatie grotendeels te digitaliseren. We zijn in april 2020 begonnen met een aantal gewaardeerde docenten een gratis Online college te geven dat geaccrediteerd werd door ProCERT. Het college werd geopend door psycholoog Ninian Sammels die met haar presentatie aanwijzingen gaf hoe de crisis het hoofd te bieden. Door meer dan 800 deelnemers werd dit college gevolgd. Zij verdienden hier mee 6 accreditatiepunten bij ProCERT en dat heeft hen ook geholpen om de kosten voor educatie laag te houden. Het was voor ons een manier om iedereen te danken voor alle ondersteuning de afgelopen twee jaar en om u een lichtpunt te geven voor de tijd tot het einde van de lockdown. Daarna begon de eerste opleiding OVV in het nieuwe digitale format. Dat is uitgebreid geëvalueerd en gepubliceerd in een separaat rapport.

Na elke cursus die vanaf april 2020 alleen nog digitaal gegeven werden is middels de evaluaties waar te nemen dat de waardering voor het virtueel les krijgen enorm gestegen is. Waar mogelijk zullen wij ook niet meer op een andere manier lesgeven tenzij het om praktijklessen gaat. Bij opleidingen en congressen zijn er vooraf altijd digitale briefings gepland zodat deelnemers optimaal van hun congres of opleiding kunnen genieten zonder zich zorgen te hoeven maken over techniek.

Zeker bij cursussen en opleidingen vinden we het belangrijk dat alle deelnemers actief kunnen deelnemen aan discussies, opmerkingen kunnen maken en alle vragen direct kunnen stellen. Daarom maken we gebruik van een oplossing waarbij deelnemers met microfoon -en liefst ook met camera- inloggen. Ook kunt u voor aanvang en tijdens pauzes informeel kennis maken met andere deelnemers en ervaringen delen in uw exclusieve virtuele koffiekamer.

We gaan op de ingeslagen weg door en ik dank u voor steun, vertrouwen en motivatie om samen met ons het belang van professionele voetzorg zo breed mogelijk uit te dragen.

Meer informatie over het vakblad Voetzorg+ vindt u hier.

 

Vriendelijke groet, Mischa Nagel

18 februari 2021

2. Boeken Auteur

Mischa P.M. Nagel

 • “Schimmels – de stand van zaken”; 4e volledig herziene en uitgebreide editie. januari 2021 (Editie is volledig digitaal) (isbn 978-90-823943-1-4)
 • “Fytofacts” 2017 (isbn 978-90-823943-4-4)
 • “Diabetes & Voeten” 2017
 • “ Ken je feiten” 2017 (isbn 978-90-823943-0-6)

3.Digitale platformen

 • www.voetzorgplus.com
 • FaceBook: Medische Voetzorg/oncologische zorg (9800 volgers) @mischanagel.nl
 • Gesloten groep OVV/OHV
 • LinkedIn Mischa Nagel 7800 LinkedIn contacten. Op LinkedIn bestaat ook de groep Voetzorg+ met 1186 leden.
 • www.oncofoot.com (Patiënten informatie platform voor oncologische voetzorg bij OVV)
 • www.oncohand.com (Patiënten informatie platform voor oncologische handzorg bij OHV)
 • Deze laatste twee websites geven oncologische patiënten informatie over wat zij van een OVV/OHV aan zorg mogen verwachten.

Op deze websites staat ook een zorgkaart met daarop de gegevens van de OHV of OVV zodat patiënten een zorgverlener in de nabijheid van hun verblijf kunnen zoeken. Op deze site staan alleen die OHV/OVV vermeld die elk jaar aan hun nascholing-verplichtingen hebben voldaan zoals overeengekomen met IKNL.

Deze website-teksten zijn nauwkeurig afgestemd met IKNL. OHV en OVVers mogen alleen van deze website gebruik maken om op hun eigen website hun competentie uit te dragen. Dat is zo vastgelegd met IKNL om misleidende informatie te voorkomen.


4. ONCO-Zorg

OHV en OVV zijn vastgelegde merken.

Docenten: Mischa Nagel, Joanneke Bleichrodt, Ninian Sammels, Herman Bruins, Willemien den Hartog, Tracy Anne Shelverton, Hetty Dijkstra, Brigitte de Jong, Karolien van der Scheer, Estelle Smits, David Kopsky.

Medical Advisory board: Professor Mario Lacouture MSCKK NY, Professor Eckhard Haneke (emeritus hoogleraar), Professor Mark Tagoe (Londen), Professor Vincent Sibaud (Toulouse), Professor Hilde Beele (Gent).

IKNL registratie en verwijsgids: In 2019 zijn alle gecertificeerde Oncologisch Voetzorgverleners OVV opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL en Kanker.nl in 2020 zijn ook de oncologisch handzorgverleners opgenomen in deze digitale gids. Aan de registratie ligt een contract met IKNL ten gronde. Omdat deze gids gebruikt wordt door oncologen en oncologisch verpleegkundigen om oncologische patiënten buiten de muren van het ziekenhuis te kunnen doorverwijzen naar zorgverleners die veilige en effectieve zorg geven, worden aan de contractuele voorwaarden strenge eisen gesteld.

Richtlijnen voor veilige en effectieve oncologische voet- en handzorg: In 2020 is de 3e versie richtlijnen verschenen van onze eigen redactie over veilige hand en voetzorg bij de oncologische patiēnt. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen mede door de input van alle in het veld werkzame OVV/OHV.

Meer informatie over deze opleidingen staan in diverse bijgevoegde documenten.

ONCO-Zorg achtergrond

In 2012 viel het Mischa Nagel op dat er voor kankerpatiënten geen geprotocolleerde zorg bestaat als zij last krijgen van bijwerkingen als gevolg van hun kankerbehandelingen. Niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Samen met 6 specialisten heeft hij in 2012 een curriculum geschreven om deze lacune in de oncologische zorg invulling te geven.

In 2013 zijn de eerste 80 Oncologisch Voetzorgverleners OVV opgeleid. Van 2016 t/m 2019 zijn er klinische evaluaties uitgezet en inmiddels zijn er meer dan 1300 casussen middels speciale software geanalyseerd. De resultaten laten heel duidelijk zien dat de interventie van een OVV een significante bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van een oncologische patiënt. De initiatieven van Mischa Nagel zijn in de oncologische zorg niet onopgemerkt gebleven. Mischa geeft presentaties over deze zorgvorm op vele internationale congressen. In juli 2020 gaf hij een presentatie voor het voltallige management en hoofden van zorg van Oncopole, een van de grootste kankerklinieken in Frankrijk (Universiteit van Toulouse). Zijn visie is opgenomen in The ASCO Post (Amererican Society of Clinical Oncology), Mischa is hoofdauteur van een wetenschappelijk artikel in het peer reviewed journal JAPMA en onlangs (maart 21) werd hij geïnterviewd voor het wetenschappelijk vaktijdschrift van de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie.

Mischa geeft in mrt, apr en mei presentaties aan over oncologische voetzorg aan huid en odeemtherapeuten verenigd in de NVLF

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor de opleiding maar ook voor alle andere cursussen is bijeengebracht en grotendeels geschreven door Mischa Nagel maar ook door andere auteurs speciaal voor deze opleiding. Voor ONCO-Zorg is er een complete digitale bibliotheek. Deze wordt nauwkeurig bijgehouden en de OHV en OVV hebben ook na de opleiding altijd toegang tot het nieuwste lesmateriaal

De presentaties

De presentaties zijn eigendom van de docent. De presentatie wordt wel ontwikkeld voor de thema’s die tijdens de les behandeld moeten worden vaak in overleg met Mischa Nagel. Elke docent heeft echter een persoonlijke inbreng wat hij/ zij belangrijk vindt.

Intervisie en delen van informatie

Aan het begin van iedere opleiding worden alle deelnemers in een WhatsApp groep met elkaar samengebracht (uiteraard na toestemming). Dit bevordert de communicatie niet alleen tijdens de opleiding maar zeker ook daarna om b.v. bij eventuele ingrijpende behandelingen steun en advies bij elkaar te zoeken en te vinden.

Deelnemers aan de opleiding OHV/OVV blijven met elkaar verbonden door een gesloten digitale groep. Ze kunnen hier aan elkaar vragen stellen en wij publiceren hier elke keer nieuwe ontwikkelingen in de oncologie die voor deze groep zorgverleners belangrijk is. Deze digitale groep wordt altijd bewaakt door docenten die kijken of de berichten die worden geplaatst geen misleidende informatie bevatten. Voor het plaatsen van foto’s moet toestemming gevraagd zijn door de patiënt en dat moet bij de geplaatste foto vermeld worden.

OVV/ OVH Symposium

Jaarlijks volgen OVV/OHVers een verplichte nascholing zoals dit met IKNL is overeengekomen en vastgelegd. Doordat dit altijd op eenzelfde datum in het jaar plaatsvindt kunnen we iedereen bij elkaar halen en autoriteiten uitnodigen om de scholing te geven. (OVV/OVH Symposium). Soms worden ook aanpalende zorgverleners uitgenodigd om hen kennis te laten maken met het werk van de OVV/OVH en de problemen die oncologie-patiënten ondervinden aan de extremiteiten als gevolg van de behandelingen die zij ondergaan. (In 2020 en 2021 is/ wordt het Symposium vanwege de impact van de Corona pandemie verschoven naar het najaar).

Aansturing van de opleiding OVV/OVH

Twee maal per jaar komen de docenten in vergadering bij elkaar. Besproken worden nieuwe actualiteiten in de oncologie en eventuele aanpassingen die aan de opleiding gedaan moeten worden. De vooraf aan de vergadering plaatsgevonden opleidingen worden besproken m.b.v. de evaluaties en andere terugkoppeling.

Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt

Verder is Mischa Nagel de contactpersoon voor het uitzetten van wetenschappelijke vragen aan de medical advisory board. Zo heeft hij in november 2020 samen met professor Haneke een heel protocol opgesteld voor nagelzorg bij een pseudomonas infectie. Hierbij wordt rekening gehouden dat de doelgroep geen toegang heeft tot het voorschrijven van geneesmiddelen.

Jaarlijks is er officieel overleg met het exameninstituut TCI. Hierbij worden diverse thema’s besproken zoals examens afgenomen in de afgelopen periode, de actualiteit van de vragenbank, indienen van nieuwe vragen, aanwijzingen wat in de opleiding helderder gecommuniceerd moet worden etc.etc. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt. Waar nodig vindt er ad-hoc overleg plaats.

Borging van de kwaliteit van zorg door de OVV/OHV

Zie bijgaand artikel.


5. Het Magazine Voetzorg+.
Het vaktijdschrift.

In april 2020 zijn we gestart met het uitgeven van een eigen vaktijdschrift geheel gericht op medische zorg voor voeten maar in de laatste edities betrekken we er ook handzorg bij. De uitgave is digitaal en verschijnt 6x per jaar. Veel artikelen die gepubliceerd zijn hierin worden later verwerkt als lesmateriaal.

Voor het schrijven van artikelen trekken we gerenommeerde auteurs aan en we berichten uit persberichten over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de voetzorgverlener.

Aandachtsgebieden zijn: Oncologie, Diabetes, Reuma, MS, Parkinson, Huid & Nagel aandoeningen, Ingrediënten, maar ook psychologie. De artikelen worden gecodeerd en gearchiveerd. Abonnees kunnen de artikelen altijd terugvinden. Deelnemers aan de opleiding OVV of OHV ontvangen het tijdschrift een jaar lang gratis. Een overzicht van alle gepubliceerde artikelen vindt u hier. De meest recente editie [#7 april/ mei 2021] vindt u hier.

6. Congressen

Elk jaar organiseren wij de volgende congressen. Hierin wordt meestal een actueel en/ of belanghebbend thema centraal gesteld en vanuit verschillende perspectieven belicht.

Het Voetcongres: Sinds 2007 met elk jaar een gevarieerd programma dat aansluit op de wensen van de doelgroep. Dit is een programma voor Nederland

Dag van de Voet: Sinds 2009 met elk jaar een gevarieerd programma dat aansluit op de wensen van de doelgroep. Dit is een programma voor Vlaanderen

ONCO-Zorg-Symposium [OVV/OVH] (Zie boven)

Een kenmerk van onze congressen is dat er altijd een patiënt aan het woord komt om diens ervaringen met het thema te delen. Het horen over de ervaringen van patiënten in de zorg is één van de belangrijkste manieren voor zorgverleners om over de eigen zorgverlening te reflecteren en deze waar nodig aan te passen.

Nieuw: Congres over Voetzorg bij Ouderen. Maart 2021 eerste editie, Dit congres wordt georganiseerd door ProVoet maar geheel door ons verzorg; zowel inhoudelijk als logistiek. ProVoet heeft aangegeven dit congres volgend jaar ook te willen organiseren

ONCO-Soin (en Français)

In 2021 zullen we samen met de universiteit van Toulouse een congres voor Franstalige voetzorgverleners organiseren. Dat zou al in 2020 plaatsvinden maar ging vanwege de gevolgen van de corona epidemie niet door. Het congres zal plaatsvinden in het Oncopole ziekenhuis (Toulouse). Personeel kan daarbij aanwezig zijn de rest van de deelnemers zullen digitaal deelnemen. Professor Sibaud en Mischa Nagel zijn de hoofdsprekers en de voorzitter van de raad van bestuur van Oncopole zal het congres openen.

7. Mischa Nagel