Inhoud Editie #10 Magazine Voetzorg+ (okt-nov 2021)

De tiende editie van het Magazine Voetzorg+ (Jaargang 2021 #5) staat nu online! Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud met maar liefst 16 artikelen. Bent u nog geen abonnee? Klik dan hier!

 • Mischa Nagel houdt nauwkeurig de actuele ontwikkelingen rond onychomycose bij en heeft opnieuw een artikel met aanvullende informatie geschreven.
 • Van Mischa’s hand verschijnt er ook een artikel over voetklachten bij Systemische Lupus Erythematodes (SLE). Deze reumatische ziekte kent ook voetklachten die ondergerapporteerd zijn. Meer aandacht voor reuma en klachten aan handen en voeten is een uitgebreide beschrijving en doelstelling van de nieuwe en hooggewaardeerde nascholing over Reuma en Huidafwijkingen.
 • “The Unmed Needs of Cancer Patients”. In 2018 verscheen in het internationale vakblad Oncology Nursing een artikel met deze titel. Internationaal moet er nog veel gebeuren als het gaat om hand en voetklachten als gevolg van kankerbehandelingen. Een vertaalde samenvatting van dit artikel (onbeantwoorde vragen van kankerpatiënten) laat zien dat de opleidingen Oncologische Voetzorgverlener OVV en Medisch Pedicure Oncologie hier een stevig antwoord op hebben.
 • Zoals u gewend bent besteden we altijd aandacht aan casuïstiek. Onze vaste redactiemedewerker en podotherapeut Iris Stassen en een OVV hebben ieder een casus uit hun praktijk voor u uitgewerkt.
 • Dermatoloog Johan Toonstra levert maar liefst drie artikelen aan. Twee artikelen zullen gaan over bacteriële infecties nl: Erysipelas (wondroos) en Pitted keratolysis. Het derde artikel zal gaan over metabool syndroom en psoriasis.
 • We zullen een artikel publiceren over een nieuwe opleiding in de voetzorg in Nederland en Vlaanderen “Voetconsulent. Cocky Hoogenveen en Yvonne Bontekoning van Voetentrainers stellen zichzelf voor en zullen aangeven waarom deze opleiding een waardevolle toevoeging is voor de voetzorgverlener.
 • Er ontstaat steeds meer belangstelling voor handzorg en daarom zullen we regelmatig een artikel over handen opnemen in ons vaktijdschrift. In dit geval gaat het artikel over de verschillende vormen van handeczeem.

We raden voetzorgverleners bij de meeste voordrachten overigens ook aan om naar de handen te kijken omdat sommige fysieke klachten zich eerder manifesteren aan de handen dan aan de voeten.

 • De anatomie, fysiologie en het functioneren van het nagelapparaat is kennis die niet vaak genoeg gedeeld wordt en zelfs binnen de dermatologie niet de juiste plaats krijgt. Reeds enkele maanden werken we aan een nauwgezet artikel/ hoofdstuk om hier een goede en heldere Nederlandstalige beschrijving van te maken. De doorlaatbaarheid van de natuurlijke nagelplaat is het eerste deel wat van dit artikel wordt gepubliceerd.
 • Op vele cursussen blijkt ook dat huidafweer wel ooit geleerd is maar de kennis hierover ver is weggezakt. Hierover publiceren we een kennisartikel dat u een goed beeld geeft van dit deel van ons afweersysteem en hoe u dat positief kunt beïnvloeden.

Dat is nog niet alles. We proberen de volgende drie artikelen toe te voegen om deze 10e editie te vieren.

 1. Kanker en diabetes. 1 op de 5 kankerpatiënten heeft ook diabetes. Dat compliceert de behandeling maar ook de voetzorg. Als het dan ook nog gaat om een oudere patiënt (>75) waar eigen specifieke voetklachten bij passen legt dat nog eens extra druk op veiligheid van zorg.
 2. COVID-19 en winterteenachtige laesie; e covid-teen lijkt een bijwerking te zijn van het lichaam dat overschakelt naar de aanvalsmodus om het Sars-cov-2 virus te bestrijden. Onderzoekers zeggen dat ze de delen van het immuunsysteem hebben vastgesteld die erbij betrokken lijken te zijn.

 3. De invloed van voeding op het ontstekingsproces.

 4. Reuma en voetzorg.

Tenslotte zal in deze editie ook uitvoerig worden stilgestaan bij het komende Voetcongres 2021/ Dag van de Voet op 27 november a.s..

U kunt zich verheugen op de 15 artikelen in de volgende editie van het Magazine Voetzorg+. Zorg dat u dit niet mist! Wilt u lid worden van onze Community sluit dan direct een jaar-abonnement af door hier te klikken!

Eén Jaar ‘Community’
€89,50 incl. btw per jaar

 • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar
 • 12* nieuwe artikelen per editie
 • Lees het Magazine als flipbook
 • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen
 • Onbeperkte toegang tot Het Archief bestaande uit voorgaande edities van het Magazine
 • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards
 • 10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen van MischaNagel.nl

Als Community lid van Voetzorg+ heeft u altijd voorrang bij evenementen, cursussen en opleidingen die door ons worden verzorgd.

Onze E-Scholingen vindt u hier >