MASTERCLASS ONCOLOGIE

<overzicht
ZOOM MEETING
KMO
AGENDA

PLANNING

do 28 januari en woensdag 10 februari 2021 (19-22u) [inschrijven>]

PRAKTISCH

Duur: 3 uur – kosten € 80.=

ACCREDITATIE

Procert: 3 (voetzorg)/ BVV: ?

DOCENT(EN)

Fleur Wagenaar

In 2013 startte Mischa Nagel met de eerste OVV-opleiding. Een opleiding die voetzorgverleners in staat stelt om kankerpatiënten veilige en effectieve voetzorg te kunnen verlenen in afstemming met het oncologisch behandelteam. Er is sinds 2013 veel veranderd. In het politieke landschap is er nu consensus dat de oncologische voet bestaat! Bijna alle branche- en vakverenigingen in de voetzorgverlening hebben oncologie omarmd en opgenomen in hun beleid. Bij sommigen is dit onderwerp momenteel zelfs een speerpunt!

De doelstelling van deze Masterclass is om u te laten inzien waarom specifieke aandacht noodzakelijk is voor oncologische voetzorgverlening. We zullen dat doen op een feitelijk manier gebaseerd op de ervaring, kennis en inzichten die we de afgelopen zes jaar hebben opgedaan. Gedurende die periode hebben we ruim 1.000 casussen verzameld over de behandeling van de oncologische voet.

Het is tijd om de balans op te maken maar ook om verder in de toekomst te kijken. In de afgelopen jaren zijn er door ons meerdere wetenschappelijke publicaties verschenen in gerenommeerde internationale vakbladen zoals The Asco Post en JAPMA (American Journal for Podiatry Medicine). We hebben met de groep OVV’ers veel ervaring opgedaan en hebben zelf richtlijnen gemaakt voor veilige zorg voor de voeten en handen van kankerpatiënten.

Ook in de zomer van 2020 organiseert MischaNagel.nl een korte Masterclass Oncologie waarin alle voetzorgverleners in één avond een goed inzicht krijgen in wat de oncologische voet nou eigenlijk is en waarom voetzorg aan kankerpatiënten een specialisme is dat een langere opleiding met goede begeleiding vereist.

Oncologisch voetzorgverlener [OVV] Fleur Wagenaar neemt deze Masterclass geheel voor haar rekening. Op deze wijze wordt de overgedragen informatie praktischer en zeker ook herkenbaarder. Mischa Nagel over deze Masterclass en docent Fleur Wagenaar:

In 2020 is er weer veel veranderd. Er zijn net twee belangrijke publicaties geweest; o.a. in het vakblad van de oedeemtherapeuten verscheen een artikel over multi-disciplinaire samenwerking. Voor het eerst werd daar ook de oncologisch voetzorgverlener [OVV] bij betrokken. Dit artikel onderschrijft dat ook de OVV een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van een kankerpatiënt met voetklachten. Deze maand werd de oncologisch handzorgverlener [OHV] ook opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Over deze nieuwe zorgvorm is iedereen die werkzaam is in de oncologie ook geïnformeerd.. Ook de Belgische Stichting tegen kanker neemt deze OHV die werken in Vlaanderen op in hun digitale platform. In de nieuwe editie van Podopost (juli 2020) staat een uitgebreid interview met OVV Fleur Wagenaar en een onco-verpleegkundige van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Na de opleiding heeft Fleur met dit ziekenhuis een relatie opgebouwd die een voorbeeld is voor velen. Dat komt omdat Fleur niet alleen technisch heel vaardig is, maar ziekte-impact voelt en begrijpt en daarmee kan laten zien dat zij in hele moeilijke situaties genoeg communicatieve vermogens bezit om patiënten duidelijkheid te geven en hun ook gerust kan stellen zonder het doen van beloftes. Daarnaast is ze in staat om zodanig goed en duidelijk met de onco-verpleegkundige samen te werken dat het JBZ besloot mee te werken aan het artikel. Voor mij geeft dat alle vertrouwen dat Fleur Wagenaar als OVV en OHV autoriteit een Masterclass Oncologie kan verzorgen waarin zij al deze aspecten zal toelichten . Ik heb zelfs besloten de inleiding hiervoor uit handen te geven. Ik wil Fleur als praktijk deskundige de kans geven een zeer praktijk gerichte Masterclass Oncologie te geven waar uit de feiten ook weer ondubbelzinnig naar voren komt dat oncologische voetzorg [OVV] en nu ook de -handzorg [OHV] gespecialiseerde zorgberoepen zijn. In juli 2020 verscheen de derde editie van de richtlijnen voor veilige en effectieve voetzorgverlening aan de oncologische patiënt. Fleur zal ook een aantal van deze richtlijnen die bedoeld zijn voor de OVV met u delen.

Er is nog veel discussie over wie deze zorg gaat (of mag) uitvoeren. Alleen een medisch pedicure of podotherapeut? Naar de mening van professor Mario Lacouture en Mischa Nagel zijn er veel argumenten aan te voeren waarom iedere pedicure in ieder geval moet kunnen signaleren, herkennen en daarover kunnen communiceren als een kankerpatiënt die onder behandeling is symptomen van bijwerkingen aan de voeten vertoont. Aan het einde van de Masterclass is er ruimte voor discussie om ook uw mening hierover te horen.

De opleiding OVV ontwikkelt zich ook steeds verder. Inmiddels zijn we een samenwerking aangegaan met onafhankelijk examenbureau TCI. Deze stap draagt bij aan de steeds verdergaande ontwikkeling van OVV, het aanzien van de opleiding en de waarde van het diploma.

We hebben vier jaar lang evaluaties uitgezet over de verleende voetzorg door een OVV en hebben daarmee een goed inzicht gekregen naar de behoeften van een kankerpatiënt. Veel patiënten hebben ons op die manier duidelijk gemaakt dat er ook een grote behoefte is aan een veilige verzorging van hun handen. Een dergelijke competentie bestond nog niet in Nederland en daarbuiten. Nog niet want sinds eind 2019 bieden we ook de opleiding oncologische handzorgverlener [OHV] aan!

Daarnaast verkrijgen we uit data-analyse van de OVV-enquêtes (zowel patiënten als OVV’ers) uit 2019 informatie en inzichten die niet alleen in de OVV-opleidingen wordt verwerkt maar die ook op de masterclass worden gepresenteerd.

  • jaarlijks komen er in Nederland meer dan 100.000 kankerpatiënten bij

  • in 2018 werden 115.000 mensen gediagnosticeerd met een kwaadaardige vorm van kanker

  • 33% van deze mensen krijgt als gevolg van de behandeling klachten aan de voeten en/of aan de handen

  • een goede patiënt-mobiliteit draagt bij aan het slagen van veel kankertherapieën

In 2013 waren de problemen die bij patiënten voorkomen al wel bekend maar toen was er geen enkele vorm van zorg ingericht om deze klachten te managen. Nog steeds is de OVV-opleiding wereldwijd de enige die in deze vraag voorziet. Ook Provoet weet dat het opstarten van een dergelijke opleiding geen sinecure is. Zij werken aan een kwalificatie dossier Oncologie en moeten daarbij vele hordes nemen. Er worden inmiddels wel opleidingen aangeboden waarvan de inhoud niet geborgd is. Onze OVV-opleiding is wel geborgd! Zowel de docentenraad bestaande uit ervaren vak-specialisten en een “medical advisory board”die wordt gevormd door gerenommeerde medische professoren van over de hele wereld. Gezamenlijk proberen wij de oncologische voetzorg deel uit te laten maken van het totale zorgpakket!

Zij gaf aan dat de OVV opleiding hèt voorbeeld is van de benodigde verbetering voor dit probleem, zeker omdat er over het verzorgen van handen en voeten zelden of nooit informatie over gegeven wordt.

Klachten als gevolg van kankerbehandelingen komen ook voor aan de handen van patiënten. Er waren tot voor kort geen zorgverleners die hen veilige en effectieve zorg konden bieden. In het najaar van 2019 is de pilot opleiding Oncologische Handverzorging OHV gestart. Vanaf eind 2019 kan er door OVV’ers die deze optionele module gevolgd hebben een completer zorgpakket aangeboden worden. Ze worden -behalve als OVV- apart vermeld in de Digitale Verwijsgids Kanker van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) als oncologisch handzorgverlener OHV. Eind augustus en in november staan er twee parallelle OVV/ OHV opleidingen gepland die laatste is inmiddels ook voor handzorgverleners toegankelijk.

De Masterclass Oncologie is bedoeld om u als voetzorgverlener dichterbij deze problematiek te brengen. We willen we u inzicht geven in de noodzaak van deze gespecialiseerde zorg en de bijdrage die levert aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten . Deze avond is zuiver informatief maar geeft u wel inzichten voor uw dagelijkse praktijk.

Iedere voetzorgverlener in Nederland en Vlaanderen krijgt te maken met kankerpatiënten en elke voetzorgverlener moet weten hoe te handelen binnen de competentie.

Binnen de oncologisch zorg in Nederland en Vlaanderen groeit het bewustzijn en de erkenning dat gespecialiseerde oncologische voet- en handzorgverlening toegevoegde waarde biedt. Dat is o.a. de reden dat IKNL door ons opgeleide OVV’ers en OHV’ers opneemt in de Digitale Verwijsgids Oncologie.
Voor patiënten hebben we het online patiëntenplatform Oncofoot.com opgezet. Patiënten kunnen via de ‘zorgkaart’ een OVV vinden en nalezen waarom gespecialiseerde voetzorg belangrijk is en wat een Oncologisch Voetzorgverlener OVV voor een patiënt kan doen.

MasterClass Oncologie

met Fleur Wagenaar

Overzicht van de cursusdata

Indien u een ‘Community’ jaarabonnement Voetzorg+ heeft, krijgt u 10% korting.

Het virtuele lokaal is reeds open vanaf 30 minuten voor aanvang van de les zodat we u met de technische aspecten ervan kunnen helpen. Ook kunnen we u dan in een virtuele koffiekamer plaatsen tot de cursus start waar u informeel met collega’s kunt praten.

do 28 januari 2021 (19-22)
wo 10 februari 2021 (19-22)