DIABETES & VOETEN (I.S.M. UZ-GENT)

<overzicht
ZOOM MEETING
KMO
AGENDA

PLANNING

19 t/m 21 november 2020 [inschrijven>]/ [KMO>]

PRAKTISCH

Live webinars. Duur: 3 dagen – kosten €395 (0% btw) | incl. digitaal lesmateriaal. [lesindeling>]

ACCREDITATIE

Procert: / BVV: 80 (o.v.).

KMO: 18 studie-uren

DOCENT(EN)

Mischa Nagel, Marieke de Haan (podotherapeut), UZ-Gent voetenteam

.

Al drie jaar geven Mischa Nagel (zorgspecialist), Marieke de Haan (podotherapeut) en het voetenteam van het UZ-Gent de zeer gewaardeerde nascholing ‘Diabetes & Voeten.

Leer van de ervaringen van een patiënt

De derde dag van deze cursus is een patiëntgebonden-zorgdag waarbij de cursisten de gelegenheid kregen om met diabetespatiënten die ernstige voetproblemen hebben te praten in de universiteitskliniek (UZ) van Gent.

Op dit moment zijn ziekenhuizen bijna niet toegankelijk vanwege de weer aangescherpte corona-maatregelen. Met het Voetenteam van de UZ hebben we een super derde virtuele dag opgezet waarin u dezelfde ervaring zult hebben en met dezelfde doelstellingen. Daarom zijn nu alle drie dagen virtueel (live webinar) waardoor deze cursus bereikbaarder wordt voor voetverzorgers in Nederland.

Gespecialiseerde voetzorg is essentieel voor mensen met diabetes.

Goede voetzorg:

 • kan amputaties helpen voorkomen bij mensen die lijden aan diabetes
 • kan progressie van voetproblemen verminderen/voorkomen

houdt mensen met diabetes mobiel zodat ze kunnen blijven participeren in onze samenleving.

Voor het leveren van goede voetzorg bij diabetes geldt: het beschikken over kennis, houding en vaardigheden.

Voor wie is deze cursus:

 1. Als nascholing voor ervaren voetzorgverleners
 2. Als opleiding voor diegene die nog over diabetes moeten leren Diabetes & Voetzorg

Er is veel gebrek aan goede informatie over diabetes, de verschillende soorten die bestaan en de voetklachten die hiermee gepaard gaan. De groep voetverzorgers is ook te klein en onvoldoende georganiseerd om de totale zorg op zich te nemen.

Dat is ook het geval in Nederland, waar de podotherapeut een leidende rol heeft bij voetproblemen als gevolg van diabetes en medisch pedicures inzet voor de verzorging van de aangedane voeten. Een heel effectief systeem wat de drempel tot veilige voetzorg verlaagd. Lastig is dat zowel de gespecialiseerde voetverzorger in België als de Medisch Pedicure in Nederland geen officiële plaats hebben in het zorgstelsel. Daar staat tegenover dat er wel officiële vergoedingen voor hun werkzaamheden zijn – een bijzondere situatie.

Kennis betekent op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten over diabetes. Uw zorg dient altijd te kunnen aansluiten op de behoefte van de diabetespatiënt en dat betekent dat er kennis aansluiting moet zijn. De zorgvraag van de diabetespatiënt kan zeer complex zijn en continue educatie kan helpen bij het antwoord hierop.

Diabetes is een ziekte die al 1 op de 12 Belgen heeft [Bron: IDF]. Een ziekte die bovendien het hele lichaam ondermijnt. Toch zijn er veel misverstanden over diabetes, en de ziekte heeft ook nog steeds geheimen.

Het doel van de cursus Diabetes & Voeten is om u met de nieuw opgedane kennis te laten terug keren naar uw praktijk zodat u uw patiënten veilige en effectieve voetzorg kunt verlenen.

Zorgkosten

De regeringen van beide landen moeten alles uit de kast halen om diabetes in te dammen, want afgezien van het lijden dat diabetes veroorzaakt, zijn de zorgkosten immens. Deze kosten lopen hard op als ook de voeten zijn aangedaan. Verlies van mobiliteit is verschrikkelijk voor de mens die het moet ondergaan en de kosten voor de eindeloze revalidatieprocessen zijn torenhoog. Vandaar dat het van groot belang is om voetzorg een duidelijke rol te geven bij de begeleiding van diabetespatiënten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Diabetes & Voeten gaat definitief door! Virtueel als live webinar op 19, 20 en 21 november a.s.

Programma

Dag 1 – Donderdag 19 november 2020

Theorie over diabetes in al haar facetten

Docent: Mischa Nagel

Dag 2 – Vrijdag 20 november 2020

Diabetes in de voetzorgpraktijk

Docent: Marieke de Haan

Dag 3 – Zaterdag 21 november 2020

Hygiëne en infectiepreventie (Cedric Lannoo en Els Rutte)

Middag: Casuïstiek

Meer informatie over de thematiek, lesinhoud en de docenten vindt u hier.

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Deze cursus is door de deelnemers van alle voorgaande edities met extreem hoge cijfers gewaardeerd.

Mischa Nagel:

“Ik ben er trots op dat het team van professor Beele wederom deze uitdaging met mij aangaat en dank haar team voor de geboden kansen.”

Duur: drie lesdagen incl. voldoende pauze plus mogelijkheid achteraf tot virtueel informeel contact met collega’s.

Docenten: Mischa Nagel, Marieke de Haan, Cedric Lannoo en Els Rutte

Kosten: € 395 (0% BTW) [10% korting met een Voetzorg+ ‘Community’ jaarabonnement – klik hier]

KMO: van toepassing (18 studie-uren)

Accreditatie: BVV (België) – 80 punten (ProCert: 18 punten)

Lesmateriaal: digitaal incl. het boekje Diabetes & Voeten van Mischa Nagel digitaal

U wordt in de gelegenheid gesteld om screenings-materialen aan te schaffen; dit is echter geen verplichting.

Cursus Diabetes & Voeten

Overzicht
van de cursusdata

Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november

INSCHRIJVEN>

Indien u een ‘Community’ jaarabonnement Voetzorg+ heeft, krijgt u 10% korting.

Nog geen ervaring met virtueel les volgen? We helpen u graag! In de week voorafgaand aan de eerste lesdag plannen we een technische sessie zodat u de cursus zonder verrassingen en stress kunt starten.

Het virtuele lokaal is reeds open vanaf 30 minuten voor aanvang van de les zodat we u met de technische aspecten ervan kunnen helpen. Ook kunnen we u dan in een virtuele koffiekamer plaatsen tot de cursus start waar u informeel met collega’s kunt praten.

Lesindeling

Dag 1

Docent: Mischa Nagel (begin 10.00 einde 16.00)

Theoretische uitleg over diabetes type 1, diabetes type 2, medicatie, voeding en beweging, voetproblematieken gerelateerd aan diabetes, Charcotvoet, neuropathie, actuele ontwikkelingen rondom diabetes 1 en 2, competentie/positie van de voetverzorger in Vlaanderen.

Dag 2

Docent: Marieke de Haan, Podotherapeut (begin 09.30 einde 17.30)

09.30 – 12.30

 • Welkom
 • Theorie: powerpoint presentatie
 • Neuropathie: sensibel, motorisch en autonoom
 • Vaatlijden
 • Verhoogde valkans
 • Beeldmateriaal van alle testen
 • Visuele inspectie en vraagstelling
 • Functie-onderzoek BSG en hallux
 • Monofilamenttest
 • Stemvorktest
 • Temperatuurpalpatie huid, handmatig en IR huidthermometer
 • Opmeten voeten en schoenen
 • Blauwdrukken maken
 • Blauwdrukken interpreteren

13.30 – 15.30

 • Praktijk: uitleg voordoen
 • Functie-onderzoek BSG en hallux
 • Monofilamenttest
 • Stemvorktest
 • Temperatuurpalpatie huid, handmatig en IR huidthermometer
 • Opmeten voeten en schoenen
 • Blauwdrukken maken
 • Aanwezigen oefenen op elkaar

15.30 – 17.00

 • Casuistiek

Dag 3

Docententeam van professor Beele: Els Rutte, diabetes-educator en Cedric Lannoo, podoloog (Aanvang 10.00 u. Einde 15.30u)

U krijgt eerst een presentatie over Hygiëne en Infectiepreventie en toegespitst op diabetespatiënten met voetproblemen. U krijgt ook nog diepere uitleg over complicaties die kunnen optreden bij de diabetische voet. Daarna worden u een aantal casuïstieken voorgelegd en gaat u met het docententeam aan het werk om de voetproblemen van deze patiënten te bekijken. Hierna volgt de afronding van de opleiding. Er is geen examen, u dient wel een kort eindverslag te schrijven

LESMATERIAAL>*

*Alleen toegangkelijk voor deelnemers aan de cursus. Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan en zal worden vervolgd. Voor toegang dient u ingelogd te zijn; dat kan via deze link.