Agenda2021-08-26T20:03:42+02:00

Agenda E-Scholingen

Onderaan deze pagina vindt u ook een maandkalender waarop u alle geplande activiteiten terug kunt vinden.

Log in om uw Community korting direct te zien!

Schimmeldiagnostiek; wie moeten de nascholing volgen?2021-09-07T11:27:00+02:00

Per november 2020 is de opzet van ‘Schimmeldiagnostiek’ herzien en op een  groot aantal punten aangepast (SD-3.0). Vóór die datum dienden deelnemers iedere drie jaar een ‘nascholing’ te volgen waarna zij een nieuw genummerd certificaat ontvingen met een geldigheid van drie jaar. Het laboratorium van de Universiteit van Nijmegen checkt bij inzending van huid-/ nagelmonsters altijd of degene die instuurt nog over een geldig certificaat beschikt.

Deelnemers die na 1 november 2020 SD-3.0 volgden hoeven op basis van herziene afspraken geen nascholing meer te volgen. De certificaten hebben een geldigheid van onbepaalde tijd.

Heeft u een certificaat wat vóór 1 november 2020 is afgegeven en inmiddels is verlopen of nog moet verlopen (dat staat op uw certificaat vermeld)? Dan dient u SD-3.0 nogmaals te waarn a een certificaat van onbepaalde ontvangt.

Zoals u weet past Mischa Nagel de inhoud van zijn scholingen doorlopend aan op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe onderzoeken. Daarnaast organiseert hij iedere vijf jaar een ‘scholingsdag’ over dit onderwerp in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Alle informatie en geplande data vindt u op deze pagina.

Kunt u onze scholingen ook fysiek/ op locatie volgen?2021-08-16T19:52:40+02:00

Q: “Is er inmiddels (alweer) een mogelijkheid om cursussen op locatie, dus live, te volgen?” (aug-21)

A: “Beste,

Ik acht het vrijwel uitgesloten dat scholingen als Schimmeldiagnostiek op korte termijn (ooit) nog fysiek op locatie gevolgd kunnen worden. U stelt overigens ten onrechte slechts de begrippen op locatie en live met elkaar gelijk. Wij zijn van mening dat kwaliteitsonderwijs altijd live gegeven dient te worden Onze E-Scholingen worden dus -zelfs al zijn ze niet op een fysieke locatie- altijd live gegeven door onze docenten. Bovendien is ons onderwijs volledig interactief en kunt u eventuele vragen direct en mondeling aan de docent stellen en kunt u deelnemen aan discussies. Omdat we ons realiseerden dat dit voor velen binnen onze beroepsgroep een volledig nieuw medium was, hebben we heel veel tijd gestopt -en doen dat nog steeds- in het geven van informatie vooraf en mocht het nodig zijn vlak voor aanvang ondersteunen we deelnemers met inlog-problemen direct en persoonlijk.

Mischa zelf -maar ook de andere docenten- zijn niet meer te bewegen om Nederland en Vlaanderen af te reizen -vaak met zeer lang filerijden-voor het geven van een avond- of dagscholing. Daarna dienen ze ook nog naar huis te rijden. Dit bespaart hen enorm veel tijd en frustratie. De bijkomende voordelen voor b.v. het milieu en gezinsleven zijn ook niet gering.

Veel deelnemers hebben ons spontaan en pro-actief verzocht om op deze manier les te blijven geven. Voor u als deelnemer liggen de voordelen op hetzelfde terrein; ook u bent niet meer gebonden aan een locatie voor het volgen van een cursus wat ook uw planning eenvoudiger kan maken. Bovendien zijn de deelnamekosten -vanwege lagere kosten- behoorlijk omlaaggegaan. Voor het sociale contact met de andere deelnemers bieden we virtuele koffiekamers. Die zijn exclusief voor hen – docenten en organisatie zijn ‘niet welkom’.

Op onze agenda vindt u de geplande cursussen.”